22. Nov. 2018
Barbara Hutzenlaub jubiliert! (Casinotheater Winterthur)
28. Nov. 2018
DAS ZELT Comedy Club 18 (DAS ZELT)
29. Nov. 2018
DAS ZELT Comedy Club 18 (DAS ZELT)
1. Dez. 2018
Barbara Hutzenlaub jubiliert! (Scala)