Promozione arte & cultura, Assiciazione, gruppi & persone attive in campo culturale

Präsidialdirektion Stadt Bern

Gerechtigkeitsgasse 79, Berna

Indirizzo

Gerechtigkeitsgasse 79
3011 Berna

Contatto

Präsidialdirektion Stadt Bern
Martin Waldmeier
Abteilung Kulturelles
Gerechtigkeitsgasse 79
3011 Bern
kulturelles@bern.ch
031 321 69 88
031 321 72 26

Categoria

  • Promozione arte / cultura

Webcode

www.guidle.com/n28NgF